Listahan ng Q&A ni Bro. Eli Soriano

Sira ulo daw si Mohammad Jesus Miracle Crusade: Sa bibig din lumalabas ang pagpuri’t paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi naman paninira yon itanong mo lang malalaman mo sagot, bakit sinabi nya yon? Eh sabi ng Biblia mga pastor na matatakaw asong walang kabusugan, eh aso sinisiraan ba sila ng Biblia? Siyempre hindi pero bakit ano ba yong laman ng salita. So naniniwala ka po kay Muhammad? Para po ba sa inyo matino siya? Eh aral nya marami asawa lahat ng yon tinatanggap nyo po ba kung matino siya, tanggap nyo po ba matino siya? Almeda, tanggap nyo rin ba aral nila?

Doctrine

Iglesia ni cristo ang dating daan Links about the inc Eli is doing right now. And one of my pals in college was an add member and he was telling me about the doctrines. Eli who abandoned the brethren in the philippines. Hindi naman sila nagtatago sa ibang bansa tulad ng ibang tao diyan.

May 31,  · This feature is not available right now. Please try again later.

Soriano teaches that Jesus is not a human being but only God and that Jesus only seemed to be human. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.

Members Church of God International also teaches the following: But God has no knees, since He will not worship any other gods there are many gods according to Soriano. Scripture says that the true God has no physical body parts for He is Spirit John 4: This teaching is somewhat similar to the Mormon doctrine that the gods who came down to earth were residing near a planet named Kolob.

He can choose to be in one place and absent in another. This flatly contradicts the teaching of the Bible, which says God is omnipresent. Who can hide in secret places so that I cannot see them? In contrast, the Bible teaches that salvation is by grace alone through faith alone in Christ alone: MCGI also bans going to the movies and drinking alcoholic beverages, and women are prohibited from wearing make-up, wearing pants and tight shirts, and cutting their hair.

ANG BAYANG BANAL: ANG PAGSUSURI SA ANG DATING DAAN NI G. ELISEO SORIANO

Samantalang si Ka Eduardo,andito,sinagot lahat. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages. Join us at 6: The questions asked are deemed significant and timely to discuss by the host as they may also be queries in mind.

headline ideas for dating websites, the catch dating app, lana del rey dating who, classic dating sa, europe dating free site.

Its English version www. It has more than 4. Print media The church distributes print and digital materials for free. Soriano’s online blogs are also compiled and printed as “The Blog Magazine”. The church has also been acknowledged by the Philippine Bible Society as a regular donor and major distribution partner of Tagalog Bibles. The church rejects the traditional doctrine of trinity mainly on its concept that there is “one God in three co-equal persons”, which for them, is against the Bible.

They also consider the Father is greater than Jesus Christ, the head of Christ and greater than all. He is the only savior of mankind and the only way to the kingdom of God in heaven Acts

Mga Doktrina Ng Dating Daan Marriage Not Dating 16 Eng

Initially, the TV program would only run for one hour due to limited funds. While mainly broadcasting in Filipino , some English language elements were added for foreign viewers, including “Truth in Focus”, “Biblically Speaking”, “How Authentic the Bible is”, and “Bible Guide”. It also features the use of multi-lingual and multi-dialectic translations of the Bible. The Members of the Church of God International denies several doctrines such as the Trinity [2] and salvation by grace alone.

TV studio ng Ang Dating Daan at ang mga paniniwala nyo. Kaanib sa Ang Dating Daan na sila lamang ng unawa ang mga Judio sa Ama ay iisang Ano. Partikular na tinatarget ng batikos ay ang mga paniniwala ng Katoliko na hindi Soriano ng Ang Dating Daan ay ano ba ang sinasabi ng.

Ano ang mga katuruan ng relihiyong ito? Ang Dating Daan ay dapat na ituring na isang kulto sa loob ng Kristiyanismo dahil sa pagtanggi nito sa ilang katuruan ng Bibliya at sa pagiging eksklusibo nito. Ang kanyang metodolohiya sa pagpapaliwanag sa mga teksto ng Bibliya ay literalismo at hindi siya gumagamit ng tamang hermeneutiko o tamang paraan ng pagpapaliwanag sa Bibliya. Kilala rin si Soriano sa pagmumura, pagalipusta sa kanyang mga kadebate at pagdura sa harap ng kamera habang ini-ere ang kanyang programa sa telebisyon.

Maraming ginagawang pagkakawanggawa ang Dating Daan sa larangan ng medisina, edukasyon, pangangalaga sa kalikasan, at gawaing panglipunan. Gayunman, ang mga pagkakawanggawang ito ng organisasyon ay natatabunan ng mga maling doktrina. Itinuturo ng MCGI ang sariling bersyon nito ng dosetismo. Itinuturo ni Soriano na si Hesus ay hindi tao kundi Diyos lamang at ang kanyang espiritu na tumira sa katawan ng tao ay hindi espiritu ng tao kundi Espiritu ng Diyos. Ang maling katuruang ito ay mariing itinutuwid ng maraming sitas sa Kasulatan gaya ng 1 Juan 4: Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila.

Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na. Pinaniniwalaan at sinasanay din ng MCGI ang mga sumusunod:

Members Church of God International

Kayo ang magpasiya kung dapat pa kayong manatili sa samahang ito pagkatapos ninyong malaman ang mga katotohanang ito. Subalit bago ang lahat ay nais muna naming malaman ninyo kung ano ang kasaysayan ng Iglesiang kinaaaniban ninyo sa ngayon. Noong nagparehistro sina G. Subalit pagkalipas ng ilang buwan ay binago niya ang pangalan ng Iglesiang ipinarehistro niya. Tinawag niya ito na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang dahilan ng pagkatiwalag kay G.

Aug 15,  · Special documentary between the religious war of Ang Dating Daan and the Iglesia ni Cristo Discuss this video here: ?name=Foru.

Sa lahat ng mambabasa sa bawat panig ng Pilipinas at maging ng daigdig. Nabasa ko rin po ang Testimonyang ginawa ng dating Katoliko sa forum na ito. Ang masasabi ko lang po ay magresearch kayong mabuti. Sa pinanggalingan ko hindi biro ang lumisan, talagang pahihirapan ka. Nagsasabi kasi silang hanggang kamatayan daw ang kanilang pananampalataya, hindi naman pala ganun ang sitwasyon dahil wala sa kanilang history ang tunay at handang mamatay sa pananampalataya. Puro pagkagalit at pagkayamot lang sa ibang relihiyon ang pangaral kasi nila at naghahanap ako ng tunay na aral.

May mga katotohanan din naman kaming paniniwala dati kagaya ng si Cristo raw ay ang nagtatag ng Iglesia niya at ang muling pagkabuhay ng mga namatay. Sa banding kalagitnaan ng aking pananaliksik, nalaman kong hindi po maliit na bagay ito kundi malaki dahil hindi ito nangyayari sa ibang relihiyon.

Para sa iyo Pansit Canton Sagot; Ang pagkakaalam namin hindi kami malabo dahil may paniniwala kaming base sa Biblia at handa naming ipagkatuwiranan base sa nakasulat lamang. Ikaw ba hindi Malabo?

Ipinagbabawal din ang pagiinom ng alak, panonood ng sine at pagkokolorete ng mukha, pagsusuot ng pantalon, pagsusuot ng damit na lapat sa katawan para sa mga babae. Marami sa mga doktrina na Dating Daan o Mga Miyembro ng Iglesia ng Diyos ang hindi naaayon sa Bibliya.

Entila Ang pagtutol ni Eli sa aming tv dialogue noong , na si San Pedro ang Pangulo ng mga Apostol at pangulo sa Konsilyo sa Herusalem, ay lumang estilo na ng mga anti-Catholics, katulad din sa walang laman na pagtutol ni James White na Protestanteng debatedor sa America. Kaya, mga kapatid, basahing mabuti ang pamamahayag ko sa ibaba. Much has been made of this council and its relevance for claims of Petrine primacy.

Let us note the important features of this account. Peter is plainly considered as an Apostle, as all the rest. The council is not under the direction of Peter. As the bishop of Jerusalem, James directs the proceedings. Peter addresses the group not as a Pope, but as an Apostle used by God to bring the Gospel to the Gentiles. Peter who presided the Council in Jerusalem, not James. It was Peter who stood up and settled the matter that no one could solve, whether the gentile converts be circumcised or not.

Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition August 11, 2017